Projekt „Integracja od Przedszkola - VI edycja” jest finansowany ze środków PFRON
znajdujących się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Wokół nas
żyją osoby niepełnosprawne
i mogę być tak
samo potrzebne
jak osoby zdrowe.
Szkolenia kadry zaangażowanej
w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej.

Realizacja zadania obejmuje działania związanie z prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli i opiekunów z wybranych dolnośląskich przedszkoli, mających bezpośredni kontakt z dziećmi zdrowymi
i z dziećmi niepełnosprawnymi
w wieku 4 - 6 lat.

20
11-2014

 

20
08-2014

Informujemy, że zamknęliśmy rekrutację do projektu „Integracja od Przedszkola - VI edycja”. Miejsca jak zwykle rozeszły się bardzo szybko. Wkrótce opublikujemy informacje o miejscach i datach szkolenia. więcej