Projekt „Integracja od Przedszkola - IV edycja.
Choroby, które zamykają w domu”

Serdecznie Państwa zapraszamy na czwartą edycję projektu „Integracja od Przedszkola” i kontynuację działań w zakresie szkoleń kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej. Są to jedyne takie działania w obszarze kadry nauczycieli przedszkolnych na Dolnym Śląsku, które głośno mówią o tym, że wokół nas żyją osoby niepełnosprawne i że mogą być tak samo potrzebne jak osoby zdrowie.

W tym roku projekt „Integracja od Przedszkola” zostanie poszerzony o część dotyczącą niepełnosprawności pokarmowej. Inspiracją do podjęcia tego typu działań był fakt, iż w ostatnich latach diametralnie zwiększa się liczba osób cierpiących na choroby dietozależne, których pierwsze objawy ujawniają się we wczesnym okresie życia i determinują rozwój psychofizyczny dziecka a w konsekwencji całe jego życie.

Realizacja zadania obejmuje działania związane z prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli i opiekunów z wybranych dolnośląskich przedszkoli, mających bezpośredni kontakt z dziećmi zdrowymi i dziećmi niepełnosprawnymi w wieku 4-6 lat. Dla nauczycieli i dzieci zostanie wydany pakiet dydaktyczny, które zostanie przekazany im nieodpłatnie, obejmujący kolorową książeczkę dla dzieci pt. „Tajemnica wyspy Marabu” oraz karty pracy w formie rysowanek i kolorowych obrazków. W materiałach szkoleniowych i na szkoleniach zostaną zaprezentowane nauczycielom sposoby prowadzenia zajęć z dziećmi według gotowych scenariuszy. W tej edycji projektu akcent również zostanie położony na rodziców - na włączenie ich w proces realizacji priorytetów i celów zadania, poprzez czynny udział w zabawach i nauce z dziećmi.

Ponadto, nauczyciele wezmą udział w jednodniowych warsztatach dotyczących wspomnianych już niepełnosprawności pokarmowych. Dlaczego niepełnosprawności pokarmowe? Ilość dzieci rodzących się z chorobami metabolicznymi takimi jak np. cukrzyca, celiakia, nietolerancjami czy też silnymi alergiami alarmująco wzrasta się każdego roku. Rodzice takiego dziecka mają poważny dylemat moralny w związku z przebywaniem pociechy w żłobku, klubie malucha czy też przedszkolu ze względu na całkowity brak gwarancji prawidłowej opieki ze strony dietetycznej wyżej wymienionych jednostek. Dziecko chore na cukrzycę, posiadające pompę insulinową tudzież konieczność iniekcji insuliny może rodzić absolutnie ambiwalentne uczucia i to zarówno, jeżeli chodzi o nauczyciela/opiekuna jak i dzieci w grupie, ze względu na strach związany z tego typu czynnościami czy też brak podstawowej wiedzy i w związku z tym faktem strach przed wyrządzeniem krzywdy czy też ponoszenia odpowiedzialności. Opiekun/nauczyciel ma obowiązek dopilnowania podania insuliny czy też samego pożywienia - niedopuszczanie do sytuacji pojadania przez dziecko w grupie na skutek wzajemnego dzielenia się czy też częstowania. Dziecko niepełnosprawne pokarmowo np. na skutek choroby trzewnej (celiakii) posiada niezwykle ostry rygor dietetyczny w związku z podażą białek zawartych w czterech podstawowych zbożach jak pszenica, jęczmień, żyto i owies - podaż żywności zawierającej patogenne dla tych dzieci białko wiąże się z daleko posuniętymi konsekwencjami zdrowotnymi w skali funkcjonowania całego organizmu a nawet niedorozwoju fizykalno-umysłowego.

Wspomniana pozycja „Tajemnica wyspy Marabu” i związane z nią karty pracy wyraźnie (pakiet dydaktyczny) podkreślają, że osoby niepełnosprawne są aktywne i pomysłowe. Pokazują, że często osoby z niepełnosprawnością posiadają zasoby, których brak osobom tzw. „pełnosprawnym”. Wart podkreślenia jest fakt, że materiały dydaktyczne, które powstały w I edycji były koordynowane przez osobę niepełnosprawną (współautor materiałów). Było to niezmiernie istotne, ponieważ często można spotkać się z opinią, że są realizowane programy dla osób niepełnosprawnych przez osoby, które są pełnosprawne, zatem nie znające specyfiki problemów niepełnosprawności.

Każdy nauczyciel przedszkolny otrzyma pakiet dydaktyczny dla wszystkich dzieci w prowadzonej grupie, skrypt do prowadzenia zajęć z dziećmi dotyczący różnych rodzajów niepełnosprawności, wraz ze scenariuszami zajęć oraz skrypt z zakresu niepełnosprawności pokarmowych. Z każdego z tych obszarów nauczyciele otrzymają certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w omawianych zagadnieniach. Gwarantujemy również gorący posiłek i napoje w ciągu dni szkoleniowych.

 

INTEGRACJA OD PRZEDSZKOLA 1
INTEGRACJA OD PRZEDSZKOLA 2
INTEGRACJA OD PRZEDSZKOLA 3
Misją projektu Integracja od przedszkola 3 jest budowanie od najmłodszych lat przyjaznego klimatu integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, aby dzieci nauczyły się tolerować inne dzieci, różniące się od tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem.