did.edu.pl » Projekt 2011

Misją naszego projektu jest budowanie od najmłodszych lat przyjaznego klimatu integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, aby dzieci nauczyły się tolerować inne dzieci, różniące się od tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem.

Integracja od Przedszkola 3 Misja ta towarzyszy nam już trzy lata, a dzięki środkom pochodzącym z PFRON-u, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, mamy możliwość kontynuacji działań rozpoczętych w 2009 roku.

Projekt „Integracja od Przedszkola” skierowany jest do grupy nauczycieli przedszkolnych z Dolnego Śląska. W ramach 16-tu godzin szkolenia (2 dni szkoleniowe) będziemy mówić o tym jak rozmawiać z dziećmi o osobach niepełnosprawnych, które żyją wśród nas, jak przełamywać strach dzieci przed osobami poruszającymi się na wózku, czy niewidomymi. Każde dziecko dostanie kolorową książkę pt. „Tajemnica Wyspy Marabu”. Jest to opowieść formie ilustrowanej bajki, która w dość szczególny sposób przedstawia osoby niepełnosprawne jako aktywne i pomysłowe. Pokazuje, że często osoby z niepełnosprawnością posiadają zasoby, których brak osobom tzw. „pełnosprawnym”. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma tyle książeczek, ile dzieci obecnie uczy się w jego grupie przedszkolnej. Oprócz tego zapewniany certyfikaty ukończenia szkolenia, a także gotowe materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (skrypty). Każdy przedszkolak dostanie kolorowy pakiet edukacyjny (książeczka i karty pracy). Zapewniamy catering i indywidualne konsultacje w ramach, których można rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.

Jest to trzecia edycja projektu „Integracja od Przedszkola”. Uczestnicy poprzednich bardzo wysoko ocenili projekt. Według opinii nauczycieli przedszkolnych materiały i informacje uzyskane w projekcie są atrakcyjne, interesujące i dają dużo do myślenia w kontekście kształtowania postaw społecznych wśród dzieci. Jednym z końcowych efektów naszych działań będzie napisanie otwartego listu do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie do minimum programowego wychowania przedszkolnego treści dotyczących osób niepełnosprawnych. Tylko głośne mówienie o konieczności podejmowania działań aktywizujących społecznie osoby niepełnosprawne może zmienić postrzeganie dzieci niepełnosprawnych przez dzieci zdrowe i ich wzajemną akceptację.

Warsztaty odbędą się na terenie Wrocławia w miesiącach wrzesień-listopad 2011 roku.

Ponadto, na przełomie listopada i grudnia 2011 roku zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, na której spotkają się uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych władz oraz organizacji pozarządowych.

Warsztaty przyczynią się do edukacji przedszkolaków w duchu szacunku i tolerancji, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością nie będą odczuwać swojej „odmienności”. To z kolei pozwoli im na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, zgodnie z zapisami Konstytucji RP.
AKTUALNOŚCI
Dodano: 2011.11.21
W dniu 26.11.2011 roku o godzinie 11.00. na terenie Sektora 3, ul. Legnicka 65, we Wrocławiu (sala konferencyjna I piętro) odbędzie się uroczysta konferencja podsumowująca projekt „Integracja od Przedszkola - III edycja”. [...]więcej »

INTEGRACJA OD PRZEDSZKOLA 1
 

INTEGRACJA OD PRZEDSZKOLA 2