Połączeni sportem

Dodano: 14.12.2012r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 6/PS/2012
W związku z realizacją projektu „Połączeni Sportem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląski Instytut Doradczy informuje, iż poszukuje księgowej projektu.
Rozeznanie rynku nr 6/PS/2012.pdf
Rozeznanie rynku nr 6/PS/2012.doc

 

 

Dodano: 07.11.2012r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 5/PS/2012
W związku z realizacją projektu „Połączeni Sportem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląski Instytut Doradczy informuje, iż poszukuje logopedy do przeprowadzenia warsztatów w kursie zawodowym „Pracownik Call Center”.
Rozeznanie rynku nr 5/PS/2012.pdf
Rozeznanie rynku nr 5/PS/2012.doc

 

 

Dodano: 05.11.2012r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/PS/2012
W związku z realizacją projektu „Połączeni Sportem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląski Instytut Doradczy informuje, iż poszukuje firmy zewnętrznej do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu „Pracownik Call Center”.
Rozeznanie rynku nr 4/PS/2012.pdf
Rozeznanie rynku nr 4/PS/2012.doc

 

 

Dodano: 12.09.2012r.

W związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2012 roku kolejnego etapu projektu „Połączeni Spotem” - szkoleń zawodowych Call Center, ogłaszamy: iż poszukujemy firmy świadczącej usługi transportowo-przewozowe osób niepełnosprawnych na zajęcia szkoleniowe. Odbywać się one będą od poniedziałku do piątku w godzinach 14-21 oraz w soboty w godz. 8-18. Szkolenia odbywać się będą w okresie od października 2012 do lutego 2013.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą wykonywania tych usług prosimy o odpowiedź do dnia 21 września 2012 roku. W tym celu proszę o wypełnienie poniższych punktów. Po otrzymaniu ofert od zainteresowanych firm zostanie wybrana najlepsza z nich. Decyzja o wyborze firmy, która świadczyć będzie wymienione wyżej usługi zostanie przedstawiona 24 września 2012 roku.

» Do firm zajmujących się przewozem osób niepełnosprawnych

 

 

Dodano: 11.09.2012r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/PS/2012
W związku z realizacją projektu „Połączeni sportem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląski Instytut Doradczy informuje, iż poszukuje dwóch osób na stanowiska Trener Call Center.
Rozeznanie rynku nr 3/PS/2012.pdf
Rozeznanie rynku nr 3/PS/2012.doc

 

 

Dodano: 02.08.2012r.

Informujemy, że wśród uczestników szkolenia „Połączeni Sportem” zostały wyłonione osoby, które zakwalifikowały się na kurs zawodowy: Pracownik Call Center. W związku z tym zapraszamy te osoby na badania predyspozycji w szkolonym zawodzie, przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Badania odbędą się w dniu 14.08.2012 roku w przychodni Promed, ulica Robotnicza 42A, w godzinach 8.00-10.00. Badania są obowiązkowe i ich wynik zadecyduje o możliwości uczestniczenia w kursie zawodowym, którego uruchomienie planujemy od października 2012 roku.
Skierowania na badania będą dostępne od dnia 02.08.2012, od godz. 14.00 w świetlicy dla kibiców, na ulicy Szewskiej 66/67A.

 

 

Dodano: 16.07.2012r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/PS/2012
W związku z realizacją projektu „Połączeni Sportem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląski Instytut Doradczy informuje, iż poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent Osoby Niepełnosprawnej.
Rozeznanie rynku nr 2/PS/2012.pdf
Rozeznanie rynku nr 2/PS/2012.doc

 

 

Dodano: 09.07.2012r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/PS/2012
W związku z realizacją projektu „Połączeni Sportem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląski Instytut Doradczy informuje, iż poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Szkoleń.
Rozeznanie rynku nr 1/PS/2012.pdf
Rozeznanie rynku nr 1/PS/2012.doc

 

 

Dodano: 01.02.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/PS/2012
(zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Zapytanie ofertowe na realizację zadań polegających na organizacji wolnego czasu uczestników projektu „Połączeni sportem”, numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-095/11


FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego NR 02/PS/2012

 

 

Dodano: 09.11.2011r.

Dolnośląski Instytut Doradczy informuje, iż w wyniku konkursu na stanowiska trenerów do prowadzenia szkoleń i indywidualnych konsultacji w projekcie „Połączeni sportem” z zakresu reintegracji społecznej zatrudnione zostaną Panie Katarzyna Brzazgoń-Dzięcioł, Małgorzata Przewłocka-Kuchnowska oraz Klaudia Rygiel. Kandydatki spełniają wymagania merytoryczne postawione na stanowisku objętym naborem. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Panie sprostały stawianym oczekiwaniom, co pozwoli na prawidłowe wykonywanie obowiązków na powierzonych stanowiskach.

 

 

Dodano: 17.10.2011r.

Zapytanie ofertowe numer 3/PS/2011

Dolnośląski Instytut Doradczy poszukuje trenerów do prowadzenia szkoleń i indywidualnych konsultacji w projekcie „Połączeni sportem” z zakresu reintegracji społecznej. Szkolenia są skierowane do zrzeszonych w formalnych i nieformalnych grupach kibiców, w wieku od 16-24 lat, będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupa docelowa obejmuje również osoby niepełnosprawne.

Miejsce pracy - Wrocław
Kod CPV: 80500000-9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Przygotowanie ćwiczeń, casów, gier zespołowych
 • Kontrola postępów podejmowanych działań szkoleniowych
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe psychologiczne poparte dyplomem
 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub wykluczonymi społecznie
 • Przynajmniej trzyletnie doświadczenie pracy z grupami
 • Poparte referencjami doświadczenie trenerskie
 • Kreatywność
 • Elastyczność myślenia i działania
 • Charyzma
 • Około półroczna dyspozycyjność do pracy dla stowarzyszenia
Kryteria wyboru ofert:
 • Charyzma i cechy osobowościowe trenerów oraz koszt przeprowadzenia godziny szkoleniowej zajęć indywidualnych i grupowych
Wymagania dodatkowe:
 • Minimum rok doświadczenia zawodowego w zakresie opieki psychologicznej, psychoedukacji
Oferujemy:
 • Pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • Organizację grup szkoleniowych
 • Przygotowanie miejsca szkolenia
 • Wydruk materiałów szkoleniowych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania dokumentów: 31.10.2011r. do godziny 12.00

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie@did.edu.pl
lub o ich osobiste dostarczenie na adres:
Dolnośląski Instytut Doradczy
ul. Perkusyjna 25A/3
51-531 Wrocław

Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 599 254


Projekt „Połączeni sportem” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Partnerzy

 • CeTA
 • KKN
 • SEKTOR3
 • Umbrella