Projekt "Integracja od przedszkola"

 

"Integracja od przedszkola"

Rok realizacji: 2009

W 2009 roku w miesiącach maj-listopad, Dolnośląski Instytut Doradczy wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu przeprowadzili pilotażowy projekt finansowany ze środków PFRON we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu była ocena zasadności wprowadzenia do programu nauczania dzieci przedszkolnych treści dotyczących osób niepełnosprawnych.

Projekt dotyczył przeprowadzenia 16 godzin szkoleniowych dla 6 grup. Każdy uczestnik projektu otrzymał materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne (pakiet dydaktyczny, obejmujący książeczkę dla dzieci i zadania do wykonania) oraz gotowe scenariusze do zajęć. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli zostały przygotowane wspólnie przez psychologa i konsultanta merytorycznego (osobę niepełnosprawną). Ponadto, każdy z uczestników mógł wziąć udział w indywidualnych konsultacjach, przeprowadzonych po zakończeniu szkolenia.

Celem przeprowadzonego cyklu szkoleń dla nauczycieli dzieci przedszkolnych było zaakcentowanie faktu, iż pozytywne postawy społeczne, takie jak: tolerancja, wyrozumiałość i wrażliwość wobec osób niepełnosprawnych powinny być kształtowane od najmłodszych lat. Naszym celem było również obalenie stereotypów i mitów dotyczących osób z niepełnosprawnością, oraz wczesne uświadomienie, że są to tacy sami ludzie jak wszyscy inni, ogrywający ważną rolę w społeczeństwie, a niejednokrotnie bardziej aktywni niż tzw. "pełnosprawni". Istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie działania w przyszłości spowodują zintegrowanie osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społecznościach lokalnych.

W ujęciu szczegółowym celami projektu było:
 1. Jak najwcześniejsze kształtowanie postawy akceptacji wobec osób niepełnosprawnych wśród dzieci.
 2. Budowanie przyjaznego klimatu integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi od najmłodszych lat.
 3. Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi ze względu na niepełnosprawność (wygląd, zachowanie itd.).
 4. Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 5. Przełamanie stereotypu osoby niepełnosprawnej jako niezaradnej, potrzebującej pomocy, opieki.
 6. Przedstawienie osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych ludzi - kolegów, przyjaciół, sąsiadów, którzy mogą wnieść w nasze życie wiele różnorodnych wartości.
 7. Wczesna profilaktyka zachowań agresywnych w stosunku do osób niepełnosprawnych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Partnerzy

 

 • WCDN
 • KKN
 • CeTA
 • KATARYNKA
 • ADAPTER
 • SEKTOR3
 • Umbrella