Lalka 5D

Interaktywna lekcja języka polskiego, do realizacji której wykorzystano audiodyskrypcję i napisy uproszczone

- do fragmentów filmu 'Lalka' w reżyserii Wojciecha J.Hansa, z 1968 roku.

 

Wykorzystując techniki dostosowania kultury dla osób niepełnosprawnych, wprowadzamy uczniów w zagnienia dysfunkcji wzroku i słuchu - realizując jednocześnie cele kształcenia w zakresie języka polskiego.

Sensoryka

Temat: Wzrok i słuch

- rola zmysłów w procesie zapamiętywania.

 

Efekt synergii osiągamy dzięki wyostrzeniu zmysłów, co prowadzi do przyswojenia treści edukacyjnych przekazanych poprzez audiodyskrypcję i napisy uproszczone.

 

Wykorzystanie narzędzi przekazu treści kultury dostosowanych dla osób niepełnosprawnych pozwala uruchomić pamięć wzrokową i słuchową. Eksperymentalnie wykorzystanie sensoryki wywoła dyskusję i zrealizuje cele kształcenia oraz treści nauczania - zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Kim jest Lalka?

To kobieta czy mężczyzna?

- charakterystyka głównych bohaterów, czyli marzenia a rzeczywistość.

 

Czy jesteś słuchowcem czy raczej wzrokowcem?
Bardziej trafia do Ciebie przekaz mówiony (audiodeskrypcja), czy raczej pisany (napisy)?

Koncentrując zmysły prowokujemy uczniów do samodzielngo poszukiwania źródeł wiedzy. Celem tych działań jest zainteresowanie uczniów lekturą i sprowokowanie rozmów o głównych bohaterach oraz o rzeczywistości, która ich i nas otacza.