Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Doradczy DID powstało w maju 2008 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest działanie na rzecz lokalnych społeczności. Pozostając w tym nurcie, udało nam się w okresie 2008-2010 zrealizować projekty, dzięki którym przeszkoliliśmy niemal 1000 osób, w tym studentów, osoby niepełnosprawne, pracowników dolnośląskich firm i organizacji publicznych. Oprócz działalności szkoleniowej wydaliśmy dwie pozycje literaturowe, poruszające tematykę niepełnosprawności, w tym jedna z nich to bajka, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym.

Naszą działalność finansujemy z różnych środków, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W pierwszym przypadku, korzystaliśmy m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, środków PFRON, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miasta Wrocław. Wpływy prywatne, to środki pochodzące ze składek członkowskich oraz prowadzonej działalności gospodarczej - szkoleń skierowanych do jednostek biznesowych.

Naszym atutem są ludzie. Koordynacją działań zajmują się dr inż. Aleksandra Sus (adiunkt w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania, UE Wrocław) oraz Grzegorz Kaczmarek. To połączenie lewej i prawej półkuli, racjonalności i kreatywności, to team, który wspólnie zrealizował wiele innowacyjnych projektów i nie powiedział jeszcze koniec. Działają na rzecz kreatywnej edukacji, integracji osób niepełnosprawnych w lokalnych społecznościach i odnajdywaniu luk biznesowych, które jeszcze niezagospodarowane – mogą prowadzić do spektakularnych efektów. Realizując przywództwo błękitnego oceanu generują pomysły, z którymi możecie Państwo zapoznać się w zakładce projekty.

Jesteśmy organizacją elastyczną, która reaguje na pojawiające się potrzeby i działa w różnych obszarach. Wydaje nam się, że obecnie nastawienie na różnorodność, a nie na specjalizację, może stać się kluczowym czynnikiem sukcesu.

Zapraszam do zapoznania się z naszą stroną, na której znajdziecie Państwo dokładne informacje dotyczące działalności Dolnośląskiego Instytutu Doradczego DID.

 

 

 

Partnerzy

 

  • WCDN
  • KKN
  • CeTA
  • KATARYNKA
  • ADAPTER
  • SEKTOR3
  • Umbrella